Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
“YMAN” d.o.o. Sarajevo 4201551160009 07-06-24-2787 Centar Nahorevo 147 Bečirčić Muamera FARM Unutrašnji promet
“VISOČICA” d.o.o. Sarajevo 07-06-24-13889 Hadžići Korča – Tarčin Mraković Mirsada 061 130 642 A; FARM Unutrašnji promet
“VINDIJA” d.o.o. Sarajevo 4200118580005 07-06-24-8040 Novi Grad Rajlovačka bb Šehagić Amir 033 568 340, 033 568 346 WM Unutrašnji promet
“TE Produkt” d.o.o. Sarajevo 4201838880002 07-06-24-2128 Ilidža Hifzi Bjelevca 150 Asmir Brzina 033 611 058, 061 220 187 PP Unutrašnji promet
“Mujanovići” doo Vogošća 4200108190004 07-06-24-2344 Stari Grad Mula Mustafe Bašeskije 21 murissar@bih.net.ba 033 485 126, 033 485 125 Unutrašnji promet
“MENPROM” doo Sarajevo 4209142620007 07-06-24-1366 Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 30 Duraković Alma 063/813 924 WM Unutrašnji promet
“Laso produkt” d.o.o. Sarajevo 4200468300005 07-06-24-11678 Ilidža Ilirska br. 7 Vukičević Senad 061 159 306 PP; mp; Unutrašnji promet
“KONZUM d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-656 Novo Sarajevo Grbavička 46 Amir Glušac 063 280 063 PP; mp; Unutrašnji promet
“KONKURS” d.o.o. Sarajevo 4201240670003 07-06-24-13066 Hadžići Drozgometva bb Škrijelj Midhat 062 141 132 A; FARM Unutrašnji promet
“KLAS” d.d. Sarajevo, PJ Vogošća 4200495880005 07-06-24-11518-1 Vogošća Omladinska 2 Hrvić Rusmir 033 727 124 PP; mp; Unutrašnji promet
“Italgroup” doo Sarajevo 4200552600006 07-06-24-1761 Vogošća Stara cesta bb Bajić Vedran 033 580 320, 033/580 325 WM Unutrašnji promet
“INTERINVEST” doo Sarajevo 4200929550009 07-06-24-8009 Novi Grad Safeta Zajke 269 Krupalija Mirsada 033 432 384 WM Unutrašnji promet
“GEN” doo Sarajevo 4200846770007 07-06-24-2325 Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Gadžo Benjamin 033 941 224, 033 635 014 WM Unutrašnji promet
“EZALM PROMET” d.o.o. Sarajevo 4200277380009 07-06-24-13795 Ilidža Aleja Bosne Srebrne bb Ljajić Esad 033 451 415 WM Unutrašnji promet
“Bečarević” d.o.o. Sarajevo 4200454000009 07-06-24-13678 Centar 4200454000009 Bečarević Nedžad 033 216 216 PP; mp; Unutrašnji promet
“ARGETA” doo, Sarajevo 4201049700008 07-06-24-13373 Hadžići Donji Hadžići 138 Brodović Samir 033 476 602 WM Unutrašnji promet
“Alpiko” doo Sarajevo 4200494050003 07-06-24-6452 Novi Grad Džemala Bijedića 149 Đombić Mustafa 033 234 901, 033/768 856 WM Unutrašnji promet
“A 3” d.o.o. Sarajevo 4201950880007 07-06-24-15902 Hadžići Anđelka Lažetića bb Fatić Safija 061 556 166 WM Unutrašnji promet
ZVIJEZDA doo Sarajevo 4200180110007 07-06-24-29855 Novi Grad Rajlovačka bb Mulabdić Sakib 033/754 141 WM Unutrašnji promet
Zvijezda d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka crsta bb Sakib Mulabdić +387(0)33 754 141
Zvečevo Commerc doo Sarajevo 4200108940003 07-06-24-10589 Novi Grad Olimpijska bb Muhotić Safet 033 766 255 WM Unutrašnji promet
ZORLI doo Sarajevo 4200263910005 07-06-24-3904 Stari Grad Telali 10 Duraković Mehmed 033 447 298 Unutrašnji promet
ZOO centar doo Sarajevo 4200210040009 07-06-24-16102 Novo Sarajevo Ljubljanska 18 Akšamović Arman 033 642 911 FEED Unutrašnji promet
WALD PRODUKT doo, Sarajevo 4200343780005 07-06-24-714 Hadžići Korča bb, Tarčin Velić Paša 033/594 587 A; FARM Unutrašnji promet
VIOLETA doo Tomislavgrad PJ Sarajevo 07-06-24-3535 Ilidža Pijačna 14e Kadrić Almir 039 660 400 WM Unutrašnji promet
Vinojug doo 4200368260006 07-06-24-19194 Novo Sarajevo Igmanska 2-4 Gadžo Amira 033 641 044, 033 655 621 WM Unutrašnji promet
VELVET TRADE doo Sarajevo 4200331180002 07-06-24-2285 Novi Grad Džemala Bijedića 162 Begić Murat 033 766 470 WM Unutrašnji promet
UPI SIMES 200684340003 07-06-24-20283 Ilidža Blažuj br. 2 Ćeskin Mehmed 033 661 301 WM Unutrašnji promet
UPI "Simes" d.o.o. Ilidža Blažuj 2, Ilidža Ćeskin Mehmed +387(0)33 661 301
UNION FOODS doo Čitluk, PJ Sarajevo 4227040010008 07-06-24-8193 Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Tucak Nusheta 033 761 260 WM Unutrašnji promet