“Mujanovići” doo Vogošća

Rb: 
43
Godina: 
2014 - 00:00
Id porezni broj: 
4200108190004
Općina: 
Stari Grad
Adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije 21
Telefon: 
033 485 126
033 485 125
Odgovorno lice: 
murissar@bih.net.ba
Broj rješenja: 
07-06-24-2344
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Vrsta sirovine: 
Mesnica
Datum rješenja ili potvrde: 
17.07.2014