“VISOČICA” d.o.o. Sarajevo

Rb: 
29
Godina: 
2014 - 00:00
Općina: 
Hadžići
Adresa: 
Korča – Tarčin
Telefon: 
061 130 642
Odgovorno lice: 
Mraković Mirsada
Broj rješenja: 
07-06-24-13889
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma peradi
Asortiman: 
tov brojlera
Kapacitet: 
81000 kom/turnus
Odobreni broj: 
21 094
Datum rješenja ili potvrde: 
13.06.2014