“YMAN” d.o.o. Sarajevo

Rb: 
58
Godina: 
2014 - 00:00
Id porezni broj: 
4201551160009
Općina: 
Centar
Adresa: 
Nahorevo 147
Odgovorno lice: 
Bečirčić Muamera
Broj rješenja: 
07-06-24-2787
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
Farma zmija
Asortiman: 
Proizvodnja zmijskog otrova
Kapacitet: 
100 kom/god
Datum rješenja ili potvrde: 
07.10.2014