“KONKURS” d.o.o. Sarajevo

Rb: 
22
Godina: 
2014 - 00:00
Id porezni broj: 
4201240670003
Općina: 
Hadžići
Adresa: 
Drozgometva bb
Telefon: 
062 141 132
Odgovorno lice: 
Škrijelj Midhat
Broj rješenja: 
07-06-24-13066
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma peradi
Asortiman: 
tov brojlera
Kapacitet: 
38400 kom/turnus
Odobreni broj: 
21 037
Datum rješenja ili potvrde: 
17.04.2014