Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
OD mesnica LOKVANČIĆ 07-06-24-12456 Ilidža Ejuba Sarajkića 4 Lokvančić Amir 033 515 451 PP; mp; Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790001 07-06-24-943 Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad 033 696 112 SH; B;C; O Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 201000790001 07-06-24-19840 Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad 033 696 112 PP; FEED; A; B; O; Unutrašnji promet
UPI "Simes" d.o.o. Ilidža Blažuj 2, Ilidža Ćeskin Mehmed +387(0)33 661 301
"Mujanić" d.o.o. Sarajevo Ilidža Blažuj 84 Mujanić Fuad +387(0)33 696 112
BAJRA doo Travnik, PJ 73, mesnica 4236048760722 07-06-24-3945-9 Ilidža Stupska bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
“TE Produkt” d.o.o. Sarajevo 4201838880002 07-06-24-2128 Ilidža Hifzi Bjelevca 150 Asmir Brzina 033 611 058, 061 220 187 PP Unutrašnji promet
"Violeta" d.o.o. Tomislavgrad, Podružnica Sarajevo Ilidža Pijačna 14e Ante Miloš +387(0)33 660 400
Bosanka doo, Blažuj 4200178130009 07-06-24-10862 Ilidža Blažuj 78 Memić Bilal 033 763 910, 033 763 911 WM Unutrašnji promet
HOŠE KOMERC doo Sarajevo 4200442500006 07-06-24-4755 Ilidža Butmirska cesta 47 Bozalija Izet 033 625 160 WM Unutrašnji promet
Gadžo comerc d.o.o Sarajevo Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 3 Gadžo Mustafa +387(0)33 943 900
SOFTIS d.o.o. Sarajevo 4200939860006 07-06-24-16489 Ilidža Srđana Aleksića 10 Softić Sakib 063 398 832 PP; mp; Unutrašnji promet
KRAS mesna industrija doo Sarajevo 4227304280009 07-06-24-2115 Ilidža I. A. Šerbe 30 Ramić Zlatko 033 456 411 WM Unutrašnji promet
SIDŽIS 5B doo Sarajevo 07-06-24-6582 Ilidža Rakovička cesta 58 Rastoder Sead 033 764 560 WM Unutrašnji promet
OSPD Begović Ilidža Zenik bb Begović Murat +387(0)62 855 632
SOFTIS d.o.o. Sarajevo 420093986006 07-06-24-17388 Ilidža Stupska bb Softić Sakib 063 398 832 Unutrašnji promet
Matoruga Azem (IPP) 4301473590004 07-06-24-16791 Ilijaš Misoča bb Matoruga Azem B; FARM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-2831 Ilijaš Novo naselje bb Alić Sanela 063 280 045 Unutrašnji promet
IPP NIŠIĆI vl. Balović Admir 4302425480007 07-06-24-18212 Ilijaš Zlotege bb Balović Admir 061 132 816 A; FARM Unutrašnji promet
BAJRA doo Travnik, PJ 62, mesnica 4236048760617 07-06-24-3945-5 Ilijaš Alića rampa, Mrakovo Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10055 Ilijaš Novo naselje bb Salčinović Elma 063 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo Ilijaš Novo naselje bb Ramiz Musić +387(0)63 790 810
Ćatić Nezir 07-06-24-15868 Ilijaš Lješevo bb Ćatić Nezir 061 146 573 B; FARM Unutrašnji promet
"MP Olimpija" d.o.o Sarajevo Ilijaš Bosanski put 216, Ilijaš Kestendžić Adnan +387(0)33 403 110, +387(0)55 714 714
PP Hodžić 07-06-24-12989 Ilijaš Balibegovići bb Hodžić Mevludin 061 470 878 A; FARM Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-754 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 Unutrašnji promet
Farma "Bioča" Ilijaš Ilijaš Gornja Bioča bb Imširović Kasim +387(0)61 149 549
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-16871 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 Unutrašnji promet
IPP "Farma Ribarići" Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma +387(0)61 130 374
IPP “ES” vl. Smajlović Edin 4301336330009 07-06-24-16251 Ilijaš Moševačka br. 25 Smajlović Edin 061 389 934 B; FARM Unutrašnji promet