Registar objekata

Redni broj Naziv i adresa Telefon i e-mail Odgovorno lice Broj rješenja Datum rješenja i rok važenja Područje trgovine
13/2012 UPI "Simes" d.o.o.
Blažuj 2, Ilidža
+387(0)33 661 301 Ćeskin Mehmed 07-06-24-10094 20.12.2012 do 20.12.2014 Unutrašnji promet
4/2014 Zvijezda d.o.o. Sarajevo
Rajlovačka crsta bb
+387(0)33 754 141 Sakib Mulabdić 07-06-24-29855 09.01.2014 do 09.01.2016 Unutrašnji promet