Registar objekata

Redni broj Naziv i adresa Telefon i e-mail Odgovorno lice Broj rješenja Datum rješenja i rok važenja Područje trgovine
2/2012 "Hexim" d.o.o Sarajevo
Bačići bb Sarajevo
+387(0)65 882 888 Miljuš Zoran 07-06-24-8074 10.10.2012 do 10.10.2014 Unutrašnji promet
17/2013 "Jasal" d.o.o Sarajevo
Trg ZAVNOBIH-a 16
+387(0)33 460 715 Sanela Tahirović 07-06-24-11158 09.01.2013 do 09.01.2015 Unutrašnji promet
12/2012 "Kolba" d.o.o Sarajevo
Bačići bb
+387(0)33 770 650 Omeragić Enis 07-06-24-5605 29.06.2012 do 29.06.2014 Unutrašnji promet
48/2013 "Konzum" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 123
+387(0)63 790 810 Ramiz Musić 07-06-24-4030 29.05.2013 do 29.05.2015 Vlastita prodavnica
47/2013 "Konzum" d.o.o. Sarajevo
Rajlovačka bb
+387(0)63 790 810 Ramiz Musić 07-06-24-8805 29.05.2013 do 29.05.2015 Unutrašnji promet
46/2013 "Konzum" d.o.o. Sarajevo
Put života 12
+387(0)63 790 810 Huko Amir 07-06-24-3651 16.05.2013 do 16.05.2015 Unutrašnji promet
35/2013 "Kras mesna industrija" d.o.o Sarajevo
Ismeta Alajbegovića Šerbe 30
+387(0)33 456 411 Zatko Ramić 07-06-24-2115 04.04.2013 do 04.04.2015 Unutrašnji promet
50/2013 "Ledo" d.o.o Čitluk, Podružnica Sarajevo
Rajlovačka bb
+387(0)36 653 120 Alispahić Izudin 07-06-24-5125 02.07.2013 do 02.07.2015 Unutrašnji promet
16/2013 "Lukas TP Nakić" d.o.o Široki Brijeg, PJ Sarajevo
Hifzi Bjelavca 5
+387(0)63 381 851 Darko Matković 07-06-24-12066 11.01.2013 do 11.01.2015 Unutrašnji promet
22/2013 "Mališić" export import d.o.o Čitluk, PJ Sarajevo
bojnička 85
+387(0)36 651 446 Bajić Aleksandar 07-06-24-269 04.02.2013 do 04.02.2015 Unutrašnji promet
3/2012 "MCI" d.o.o Široki Brijeg, Podružnica Sarajevo
Safeta Zajke 269
+387(0)33 433 239 Gotovac Zvonimir 07-06-24-8456 10.10.2012 do 10.10.2014 Unutrašnji promet
54/2013 "Megamix" d.o.o. Sarajevo
Rajlovačka bb
+387(0)33 774 950 Senad Misimović 07-06-24-3163 08.07.2013 do 08.07.2015 Unutrašnji promet
38/2013 "Mercator BH" d.o.o Sarajevo, PJ Hipermarket Ilidža
Butimirska cesta 14
+387(0)33 286 123 Amela Medan 07-06-24-12063 08.04.2013 do 08.04.2015 Unutrašnji promet
44/2013 "Mercator BH" d.o.o Sarajevo, PJ supermarket Shoping centar
Hasana Brkića 30
+387(0)33 286 123 Adisa Zukić 07-06-24-1702 24.04.2013 do 24.04.2015 Vlastita prodavnica
7/2012 "Morski san" d.o.o. Sarajevo
Žunovačka 150, Hadžići
+387(0)61 890 560 Harbaš Mirna 07-06-24-6039 20.11.2012 Unutrašnji promet
10/2012 "MP Olimpija" d.o.o Sarajevo
Bosanski put 216, Ilijaš
+387(0)33 403 110
+387(0)55 714 714
Kestendžić Adnan 07-06-24-25623 13.11.2012 do 13.11.2014 Unutrašnji promet
23/2013 "Mujanić" d.o.o. Sarajevo
Blažuj 84
+387(0)33 696 112 Mujanić Fuad 07-06-24-127 13.02.2013 do 13.02.2015 Vlastita prodavnica
24/2013 "Mujanić" d.o.o. Sarajevo
Blažuj 84
+387(0)33 696 112 Mujanić Fuad 13.02.2013 do 13.02.2015 Vlastita prodavnica
30/2013 "Mursa" d.o.o Sarajevo
Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
+387(0)33 235 043
+387(0)33 235 045
Rašić Ljubo 07-06-24-633 28.03.2013 do 28.03.2015 Unutrašnji promet
28/2013 "PIP BH" d.o.o. Velika Kladuša, Podružnica Sarajevo
Pijačna do br. 97
+387(0)33 636 211 Živalj Adis 07-06-24-837 25.02.2013 do 25.02.2015 Unutrašnji promet