Registar objekata

Redni broj Naziv i adresa Telefon i e-mail Odgovorno lice Broj rješenja Datum rješenja i rok važenja Područje trgovine
9/2012 "AE" d.o.o Sarajevo
Kamenica bb
+387(0)61 501 502 Hasanović Edna 07-06-24-7991 08.11.2012 do 08.11.2014 Unutrašnji promet
45/2013 "Aems" d.o.o. Hadžići
Zovik 41
+387(0)33 638 040 Fakić Safet 07-06-24-2697-1 07.05.2013 do 07.05.2015 Unutrašnji promet
43/2013 "Aems" d.o.o. Hadžići
Zovik 41
+387(0)33 638 040 Fakić Safet 07-06-24-2637 07.05.2013 do 07.05.2015 Unutrašnji promet
14/2012 "Amko komerc" d.o.o Sarajevo
Kolodvorska 12
+387(0)33 660 624 Lošić Hamed 07-06-24-8500 17.12.2012 Unutrašnji promet
7/2014 "Amko komerc" d.o.o Sarajevo
Gradačačka 1
+387(0)33 660 624 Kulanić Nihad 07-06-24-11518-1 09.01.2014 do 09.01.2016 Vlastita prodavnica
20/2013 "ASA ŠPED" d.o.o Sarajevo
Rajlovačka bb
+387(0)33 770 956
+387(0)33 782 770
Emir Dinarević 07-06-24-12511 01.02.2013 do 01.02.2015 Unutrašnji promet
98/2013 "Atlas Trading" d.o.o. Sarajevo
Blažujski drum 2
+387(0)33 544 633 Skiopak Mirsad 07-06-24-9423 19.12.2013 do 19.12.2015 Unutrašnji promet
32/2013 "Avaks" d.o.o. Sarajevo
Mostarsko raskršće bb
+387(0)33 638 870
+387(0)33 638 890
Alimanović Elvedin 07-06-24-382 28.03.2013 do 28.03.2015 Unutrašnji promet
18/2013 "Bihateam" d.o.o Sarajevo
Trešnje br. 1
+387(0)33 775 450 Alma Čustović 07-06-24-11864 15.01.2013 do 15.01.2015 Unutrašnji promet
49/2013 "Dayton Export Import" d.o.o Sarajevo
Nadosjek 177
+387(0)33 661 301 Karačić Nusret 07-06-24-5022 28.05.2013 do 28.05.2015 Vlastita prodavnica
97/2013 "Dayton" d.o.o. Sarajevo
Zvornička 27
+387(0)33 661 301 Karačić Nusret 07-06-24-11961 16.12.2013 do 16.12.2015 Vlastita prodavnica
5/2012 "Delvir prom" d.o.o Tuzla, Poslovna jedinica Sarajevo
Igmanska bb
+387(0)33 424 920 Hadžiarapović Samra 07-06-24-9160 15.10.2012 do 15.10.2014 Unutrašnji promet
41/2013 "Deus" d.o.o Sarajevo
Trg nezavisnosti 16
+387(0)61 908 770 Dedović Kemal 07-06-24-2495 16.04.2013 do 16.04.2015 Vlastita prodavnica
42/2013 "Dukat mljekara" d.o.o. Gradačac, Podružnica Sarajevo
Rajlovačka crsta bb
+387(0)33 568 230 Tomaž Nidarić 07-06-24-2579 24.04.2013 do 24.04.2015 Unutrašnji promet
37/2013 "Econ" d.,o.o Sarajevo
Esada Midžića 27
+387(0)33 266 406 Čobić Adis 07-06-24-1379 04.04.2013 do 04.04.2015 Unutrašnji promet
25/2013 "Euromig" d.o.o Sarajevo
Butmirska cesta
+387(0)33 763 540 Nezić Senada 07-06-24-12542 15.02.2013 do 15.02.2015 Unutrašnji promet
4/2012 "Farmavita" d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća
+387(0)33 476 321 Omić Dževada 07-06-24-6993 12.10.2012 do 12.10.2014 Unutrašnji promet
34/2013 "Friško" d.o.o Sarajevo
Ive Andrića 11
+387(0)33 465 973 Pinjo Samir 07-06-24-1890 04.04.2013 do 04.04.2015 Vlastita prodavnica
15/2012 "General logistic" d.o.o Sarajevo
Rajlovac bb
+387(0)61 160 044 Drinjaković Nasuf 07-06-24-8526 27.12.2012 do 27.12.2014 Unutrašnji promet
27/2013 "Heljić" d.o.o. Sarajevo
Zelenih beretki 28
+387(0)33 447 255 Heljić Adnan 07-06-24-1205 19.02.2013 do 19.02.2015 Unutrašnji promet