Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
TUŠ TRADE doo Bihać, PJ Sarajevo 07-06-24-672 Stupska bb Husanović Elmir 061 476 253 PP; mp; Unutrašnji promet
TRM “AČE” Vogošća 4301341330003 07-06-24-6902 Vogošća Stara cesta 12 Hrustemović Adil 061 356 643 PP; mp; Unutrašnji promet
TR “Mesnica Bećarević” 4300736570007 07-06-24-2214 Centar Kemal Begova 17 Enisa Bećarević 061 214 771 Unutrašnji promet
TR “Mesnica Bećarević 2” 4301586870003 07-06-24-2217 Centar Zaima Šarca 22 Bajramović Selim 061 214 771 Unutrašnji promet
TR “mesara “ŠAHBAZ” 4302386480002 07-06-24-4039 Centar Alipašina bb Hadžiosmanović Dženana 060 326 2004 Unutrašnji promet
TR mesnica “SARAY” 4302503460000 07-06-24-4127 Novo Sarajevo Azize Šačirbegović bb Čamo Zlatko 033 542 531 Unutrašnji promet
TD MARKETI d.d. Sarajevo 4200711170000 07-06-24-20155 Novi Grad Olimpijska 12 Brezar Nikica 033 523 408 PP; mp; Unutrašnji promet
TD "Marketi" d.d. Sarajevo Novi Grad Olimpijska 52 Nikica Brezar +387(0)33 465 973
SWISLION TAKOVO doo Sarajevo 07-06-24-8837 Novi Grad Safeta Zajke 81 Šumar Zoran 033 674 495 WM Unutrašnji promet
SUPERIOR GROUP doo Sarajevo 4201534400004 07-06-24-6358 Novi Grad Safeta Zajke 400 Toroman Senur 033 765 515 WM Unutrašnji promet
ŠULTER doo Sarajevo 4200542120006 07-06-24-5892 Ilidža Hifzi Bjelevca 5 Hajdarpašić Senad 033 234 186 WM Unutrašnji promet
SPRIND doo Sarajevo 4200279320003 07-06-24-3714 Novi Grad Rajlovačka cesta bb Banović Milenko 033 808 205 WM Unutrašnji promet
Sprind d.o.o. Sarajevo Novi Grad Rajlovačka cesta bb Milenko Banović +387(0)33 808 205
SPD “SPD PILE” 07-06-24-26079 Gornje Vlakovo 10 Pinjo Amer 061 503 128 A; FARM Unutrašnji promet
SPD TYSON Vogošća 07-06-24-8946 Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa 061 469 706 A; FARM Unutrašnji promet
SPD PAČO 4302293120006 07-06-24-20841 Vogošća Gora br. 4 Pačo Senid 061 880 410 B; FARM Unutrašnji promet
SPD EM Vogošća 4302291260005 07-06-24-7751 Vogošća Ljubina bb Suofović Meliha 062 186 468 A; FARM Unutrašnji promet
SPD ARNAUTOVIĆ 4301202050004 07-06-24-20833 Vogošća Gornja Jošanica III, br.7 Arnautović Vahid 033 431 815 B; FARM Unutrašnji promet
SPD "Tyson" Vogošća Kamenica bb Andelija Đulsa +387(0)61 469 706
SPD "PM MILK" 07-06-24-2627 Stara željeznička stanica bb Pjano Mirsada 061 209 766 B; FARM Unutrašnji promet
SPD "P.M. Milk" Vogošća Donja Vogošća Pjano Mirsada +387(0)61 209 766
SPANISH MARKET doo Sarajevo 4200093060001 07-06-24-10485 Ilidža Bojnička 44 Hadžihasanović Nedžad 033 471 330 WM Unutrašnji promet
SOR “Mesnica” vl. Hodžić Salim 4300629650006 07-06-24-13078 Stari Grad S.B.Bašagića 26 Hodžić Salim 033 447 448 PP; mp; Unutrašnji promet
SOR KOD ŠAHOVIĆA 4302022360001 07-06-24-2577 Stari Grad Bakarevića 2 Mujan Aldin 061 159 266 PP; mp; Unutrašnji promet
SOR KLAONICA Prndelj 07-06-24-20472 Novo Sarajevo Gornji Velešići 41 Prndelj Dževad 061 130 497 SH; B;C; O Unutrašnji promet
SOR "Klaonica" v. Prndelj Dževad Novo Sarajevo Gornji Velešići 41 Prndelj Dževad +387(0)61 130 497
SOPD “JAJA PROM” 07-06-24-2053 Centar Panjina kula do br. 159 Bavčić Aziz 033 446 842 A; FARM Unutrašnji promet
SOMR BRAĆA JELEČ 4302068600007 07-06-24-3857 Centar Alipašina bb Jeleč Esad 061 132 312 Unutrašnji promet
SOMR BRAĆA JELEČ 07-06-24-7111 Centar Alipašina bb Jeleč Esad 061 132 312 PP; mp; Unutrašnji promet
SOMKR “HODŽIĆ, vl. Hodžić Amir 430062841001 07-06-24-15809 Stari Grad Baščaršija 54 Muratović Dženan 033 532 631 Unutrašnji promet