Registar vetarinarskih objekata

Naziv Id porezni broj Broj rješenja Općina Adresa Odgovorno lice Telefon Djelatnost Fax E-mail Područje trgovanja
IPP “LEMEŠ A” vl. Lemeš Admin 4302453420001 07-06-24-17529 Ilijaš Lješevo 704 Lemeš Admin 061 516 030 B; FARM Unutrašnji promet
IPP “FARMA RIBARIĆI” 07-06-24-3954 Ilijaš Ribarići bb Haskić Alma 061 130 374 FARM Unutrašnji promet
Mesnica “Smajlović” Ilijaš 4300466680000 07-06-24-753 Ilijaš Bosanski put 136 Smajlović Edhem 061 147 996 PP; mp; Unutrašnji promet
Dervišević Sadik 19 muznih krava 07-06-24-15995 Ilijaš Vlaškovo bb Dervišević Sedik 061 170 227 B; FARM Unutrašnji promet
Matoruga Azem (IPP) 4301473590004 07-06-24-16791 Ilijaš Misoča bb Matoruga Azem B; FARM Unutrašnji promet
MP Olimpija doo Sarajevo 4600238320005 07-06-24-18829 Ilijaš Bosanski put 215 Kestenović Adnan 033 403 110 WM Unutrašnji promet
Zvečevo Commerc doo Sarajevo 4200108940003 07-06-24-10589 Novi Grad Olimpijska bb Muhotić Safet 033 766 255 WM Unutrašnji promet
BROJLER doo Sarajevo 4200523760002 07-06-24-9760 Novi Grad Rajlovačka bb Ivanović Zlatan 033 590 782 SH; A; Unutrašnji promet
TD "Marketi" d.d. Sarajevo Novi Grad Olimpijska 52 Nikica Brezar +387(0)33 465 973
MEGAMIX doo Sarajevo 4200017980002 07-06-24-13437 Novi Grad Rajlovačka bb Misimović Senad 033 774 975 WM Unutrašnji promet
TD MARKETI d.d. Sarajevo 4200711170000 07-06-24-20155 Novi Grad Olimpijska 12 Brezar Nikica 033 523 408 PP; mp; Unutrašnji promet
Magazin Maprim doo Sarajevo 4200197780006 07-06-24-3893 Novi Grad Tržni centar Dobrinja bb Ćatović Fikret 033 456 214 Unutrašnji promet
HEXIM d.o.o. Sarajevo 07-06-24-8074 Novi Grad Bačići bb Bajić Aleksandar 065 882 888 WM Unutrašnji promet
"MCI" d.o.o Široki Brijeg, Podružnica Sarajevo Novi Grad Safeta Zajke 269 Gotovac Zvonimir +387(0)33 433 239
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-8805 Novi Grad Rajlovačka bb Musić Ramiz 061 790 810 WM Unutrašnji promet
"Ledo" d.o.o Čitluk, Podružnica Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Alispahić Izudin +387(0)36 653 120
SPRIND doo Sarajevo 4200279320003 07-06-24-3714 Novi Grad Rajlovačka cesta bb Banović Milenko 033 808 205 WM Unutrašnji promet
KOLBA doo Sarajevo 07-06-24-5605 Novi Grad Bačići 25 Omeragić Enis 033 770 650 WM Unutrašnji promet
VELVET TRADE doo Sarajevo 4200331180002 07-06-24-2285 Novi Grad Džemala Bijedića 162 Begić Murat 033 766 470 WM Unutrašnji promet
Mujanić doo Sarajevo 4201000790141 033/617 556 Novi Grad Milana Preloga bb Mujanić Fuad 033 617 556 Unutrašnji promet
“VINDIJA” d.o.o. Sarajevo 4200118580005 07-06-24-8040 Novi Grad Rajlovačka bb Šehagić Amir 033 568 340, 033 568 346 WM Unutrašnji promet
Konzum d.o.o. Sarajevo 4200918600004 07-06-24-10056 Novi Grad Kurta Schorka 7 Zornić Zilha 061 790 810 PP; mp; Unutrašnji promet
OR mesnica SAMIR-2 4302319960008 07-06-24-3745 Novi Grad Trg ZAVNOBIH-a bb Duškaj Amina 061 915 991 Unutrašnji promet
C.D.E.B. doo Sarajevo 4200428930006 07-06-24-9064 Novi Grad Stupska bb Ligata Jasmin 033 754 462 PP; mp; Unutrašnji promet
"ASA ŠPED" d.o.o Sarajevo Novi Grad Rajlovačka bb Emir Dinarević +387(0)33 770 956, +387(0)33 782 770
AMKO KOMERC doo Sarajevo 07-06-24-11518-1 Novi Grad Gradačačka 1 Tekač Almir 033 660 624 PP; mp; Unutrašnji promet
"Velvet trade" d.o.o Sarajevo Novi Grad Džemala bijedića 162 Jasmina Čatović +387(0)33 453 048
Robot general trading Co doo Sarajevo 4200442090002 07-06-24-5703 Novi Grad Rajlovačka cesta 41 Oruč Selver 033 771 401 PP; mp; Unutrašnji promet
Mercator d.o.o. Sarajevo Novi Grad Bulevar Mimar Sinana 1 Ramiz Musić +387(0)33 286 123
BAJRA doo Travnik, PJ 76, mesnica 4236048760773 07-06-24-3945-11 Novi Grad Braće Mulića bb Haseljić Numo 030 547 402 Unutrašnji promet