Propisi

Pravilnik
Pravilnik o minimalnim tehničko–tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama („Službene novine Federacije BiH”, broj 14/02 i 26/02) ('Službene novine FBiH',PDF icon 14/02)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima za proizvodnju rakija i voćnih vina ('Službene novine FBiH',PDF icon 23/15)
Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 19/10, PDF icon 41/12)
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija ('Službene novine FBiH',PDF icon 61/09)
Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice ('Službene novine FBiH',PDF icon 30/10)
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški ('Službene novine FBiH',PDF icon 95/15)
Uputstvo
Uputstvo o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/08)
Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/98) ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o primjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH”, broj 84/02) ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta („Službene novine Federacije BiH”, broj 47/98) ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije ('Službene novine FBiH',PDF icon 78/09)
Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ('Službene novine FBiH',PDF icon 68/09)
Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta ('Službene novine FBiH',PDF icon 72/09)
Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili kojim upravljaju, odnosno kojim raspolažu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 25/98) ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije ('Službene novine FBiH',PDF icon 73/09)
Uputstvo na načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja ('Službene novine FBiH',PDF icon 67/09)
Ostalo
Bilans energetskih potreba u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/14)
Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala-voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/03) ('Službene novine FBiH', - )
Sporazum o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik BiH”- Međunarodni ugovori, broj 10/01 i 6/04) ('Službeni list RBiH', - )
Mjere u cilju sprečavanja šteta od divljači i na divljači ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 12/11, PDF icon 20/15)
Rješenje o obrazovanju Komisije za javno privatno partnerstvo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 05/17)
PROGRAM novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu ('Službene novine FBiH',PDF icon 54/15)
Rješenje o formiranju Komisije za koncesije ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 8/17)
Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu ('Službene novine FBiH',PDF icon 23/16)
Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju u 2015. godini ('Službeni list RBiH',PDF icon 24/15)
Kantonalni operativni plan odbrane od poplava ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10/13, PDF icon Knjiga 2 -01.pdf, PDF icon Knjiga 1.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 02.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 03.pdf, PDF icon Knjiga 2 - 04.pdf)
Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2015. godinu ('Službeni list RBiH',PDF icon 24/15)
Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2015. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 26/15)