Ministarstvo privrede KS: U petak objava Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata - obrta

Bosnian

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u petak, 19. februara ove godine, objaviti  Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata - obrta za 2021. godinu.

Ovaj javni poziv bit će raspisan na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta.

Njegov predmet bit će prikupljanje zahtjeva zanatlija - obrtnika, koji obavljaju djelatnosti tradicionalnih i starih zanata - obrta, za ostvarivanje novčanih podsticaja iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Pravo učešća po osnovu ovog Javnog poziva imaju obrtnici čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove i kriterije propisane spomenutom Uredbom.

Tekst ovog Javnog poziva bit će objavljen na službenoj stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/, i u dnevnom listu “Dnevni avaz”.

Rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva, odnosno prijava na ovaj javni poziv počet će teći danom njegove objave.