Beskamatna kreditna linija Ministarstva privrede KS za mala, mikro i srednja preduzeća otvorena i u ASA "Naša i snažna" banci

Bosnian

Od danas je beskamatna kreditna linija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo dostupna i u ASA "Naša i snažna" banci, u kojoj je privrednicima na raspolaganju 19 miliona KM.

Tokom prošle sedmice BBI i UniCredit banka također su objavile javne pozive, čime je sa ovim današnjim cjelokupan iznos od 100 miliona KM sa pozicije Ministarstva privrede dostupan privrednicima s područja KS.

„Očekujemo da će ova kreditna linija pospješiti rast i unaprijediti poslovne aktivnosti, otvoriti nova radna mjesta, te proširiti proizvodne procese u našim kompanijama. Kada se saberu svi naši programi podrške i poticaja koje smo realizirali u toku 2021. i koje realiziramo ove godine, mi smo uložili u privredu oko 300 miliona KM“, istakao je ministar privrede KS Adnan Delić.

Iako je prošla godina bila u znaku stabilizacije poslovanja, ministar dodaje da je privreda Kantona zabilježila dobre rezultate. Ukupan prihod svih kompanija u FBiH  u 2021. godini iznosio je 55,3 milijardi KM, od čega su 20,3 milijardi KM prihodi kompanija s područja KS.

„Također,  kompanije iz Kantona Sarajevo prednjače i po broju zaposlenih i po dobiti, tako da se nadamo da će Kanton nastaviti trend pozitivnog privrednog razvoja i u ovoj godini. Očekujemo da će veliki udio u tome imati i ova beskamatna kreditna sredstva, kao i da će banke realizirati cjelokupan iznos od 100 miliona već do proljeća naredne godine“, istakao je ministar Delić.

Podsjećamo, poticajna kreditna sredstva finansiranja namijenjena su malim, mikro i srednjim preduzećima za osiguranje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije, kao i finansiranja nabavki trajnih obrtnih sredstava.

Javni poziv i zahtjev za odobrenje finansiranja dostupni su na web stranici Ministarstva privrede na linku: https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-asa-banke-nase-i-snazne-za-podnosenje-zahtjeva-za-beskamatnu-kreditnu i na web stranici banke na linku: https://asa-banka.ba/bs/javni-poziv-subjektima-male-privrede-za-podnosenje-zahtjeva-za-odobrenje-2.

Podnošenje zahtjeva moguće je, osim uobičajenog, i u online formi na adresi: kreditna.linija@asa-banka.ba