Javni poziv ASA banke Naše i snažne za podnošenje zahtjeva za beskamatnu kreditnu liniju Ministarstva privrede