Na prijedlog Ministarstva privrede: Vlada Kantona Sarajevo usvojila Program razvoja male privrede

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program razvoja male privrede za period 2024-2027. godina.

Programom je obuhvaćeno više strateških ciljeva, i to unapređenje ekonomskog rasta i razvoja, osiguranje povoljnih kredita, poticaja ili investicija za poduzetnike, promocija preduzetništva, unapređenje preduzetničkih vještina, te poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta.

Cilj je doprinijeti jačanju konkurentskih sposobnosti privrednih subjekata, te povećanje zaposlenosti kroz ekonomski rast i povećanje broja privrednih subjekata.

Program je obuhvatio i instrumente za provođenje ciljeva na način da je definisao programe/projekte koji će se provoditi u narednom periodu, a koje će Vlada Kantona Sarajevo u četverogodišnjem periodu usvajati u godišnjim planovima provođenja Programa razvoja male privrede.

Po usvajanju Godišnjeg plana, Ministrarstvo privrede KS započet će sa provođenjem javnih poziva po ovom Programu.

Program razvoja male privrede za period 2024-2027. godina dostupan je na linku: https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/program_razvoja_male_privr...