Program “Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama Kantona Sarajevo”

Kratak opis: Programom “Infrastrukturnog uređenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama u Kantonu Sarajevo” će se doprinijeti poboljšanju administrativnog i poslovnog ambijenta za brzo privlačenje domaćih i stranih investicija, razvoj preduzetništva i olakšavanje mobilnosti kapitala i ljudskih resursa na način da će se sufinansirati općinski projekti koji će za cilj imati rješavanje infrastrukturnog uređenja i imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama na području Kantona Sarajevo. Rješavanjem infrastrukturnih problema i imovinsko-pravnih odnosa omogućilo bi se otvaranje novih malih i srednjih preduzeća u pomenutim industrijskim zonama i proširivanje kapaciteta postojećih investitora, a samim time bi bio povećan i broj radnih mjesta.

Podnosilac programa: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Lokacija projekta: Kanton Sarajevo

Okvirni iznos ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta: 1.000.000,00 KM

Trajanje projekta: 12 mjeseci