„Obilježavanje 21.marta - Svjetskog dana šuma“.

Obavještavamo Vas da će se u /ČETVRTAK/ 21. MARTA 2013. godine sa početkom u 10:00 sati na lokalitetu Barice održati manifestacija pod nazivom „Obilježavanje 21.marta - Svjetskog dana šuma“.

U okviru pomenute manifestacije planirana je sadnja šumskih sadnica, a nakon toga posjeta Grdonju lokalitetu na kojem je planirana izgradnja „Parka šuma prijateljstva -Sarajevo“.

Manifestaciji će prisustvovati premijer Kantona Sarajevo Suad Zeljković, ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerko Ivanković-Lijanović, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, te predstavnici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo i KJP „Sarajevo šume“ d.o.o Sarajevo.