OBAVJEST ZA VOĆARE

Obavještavamo proizvođače šljiva kako trebaju izvršiti tretiranje nasada protiv šljivinog savijača – uzročnika crvljivosti plodova jer je zabilježen kritičan let leptira koji je očitan dana .05.2012.godine na AS-ISS uređaju.

Tretiranje sa insekticidima izvršiti odmah, a najdalje za pet do osam dana.

Za tretiranje se može upotrijebiti jedan od insekcitida: Rotor 1,25 EC, Chromogor 40, Fastac 10 SC, Sumialfa 5 FL, Calypso SC 480, Rely 40 ili Reldan 40 EC. Pored toga, u nasadima jabuka gdje je zabilježen masovni let i odlaganje jaja jabučnog savijača potrebno je izvršiti tretiranje jednim od insekticida: Match EC, Nomolt SC ili Runner 240 EC. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.