Obavjest za proizvođače jabuke i kruške

Obavještavamo proizvođače jabuke i kruške da trebaju izvršiti tretiranje nasada protiv uzročnika čađave krastavosti jabuke, a na osnovu prikupljenih i obrađenih meteoroloških podataka očitanih na CDA uređaju, 06.06.2012.godine.

Preporučujemo zaštitu zasada jabuke i kruške preparatima s kurativnim djelovanjem: Score 250 EC, Baycor WP 25 ili Systane 12 E u kombinaciji s jednim od kontaktnih preparata, Star 80 WP, Polyram DF ili Captan 80 WG Navedenim preparatima poželjno je dodati fungicide na osnovu sumpora radi suzbijanja pepelnice kao što su: Topas, Folikur,Tihovit Jet . Sa navedenim preparatima na bazi sumpora tretiranje zasada jabuke obaviti kada su temperature ispod 25ºC.

Preventivnu zaštitu za uzročnike obje bolesti(čađava krastavost i pepelnica) moguće je obaviti sa strobulinskim fungicidima kao što su: Zato 50 WG, Zato Plus ili Stroby WG. Ukoliko je proteklo više od 15 dana od zadnjeg zaštitnog prskanja protiv jabučnog savijača savjetujemo proizvođačima jabuka da izvrše novo prskanje sa preparatima: Match EC, Runer 240, ili Insegar. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.