KONKURS za ustupanje na korištenje ribolovnih područja 1. i 6. davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo