JAVNI APEL

Mole se i upozoravaju građani, posebno izletnici, posjednici šumskih i poljoprivrednih zemljišta kao i svi drugi koji imaju namjeru boraviti u prirodi, da svojim ponašanjem ne ugroze šume ni u kom pogledu, a naročito u smislu stvaranja pretpostavki za pojave požara.

Sezona povećane požarne ugroženosti je period od 01.04. do 31.09.

Šumski požari predstavljaju najveću opasnost za šumske komplekse. Uzročnik pojave požara skoro uvijek je čovjek. Posljedice šumskih požara su nesagledive. Pored gubitka drvne mase koja je izgorila, javljaju se i štete na šumskim zemljištima u smislu uništavanja podzemne flore i faune a time i smanjenja ili gubitka plodnosti. Površine požarišta postaju pogodne za pojave erozionih procesa, pojave korovskih vrsta, narušava se ambijent i nameće obaveza rekultivacije takvih površina, što predstavlja veoma dug i skup proces.

Upozoravaju se naročito vlasnici privatnih parcela koje graniče sa šumom da prilikom proljetnih radova striktno paze da njihove aktivnosti ne dovedu do pojava požara.

Također se mole građani da u šumi i na šumskom zemljištu ne ostavljaju otpad, ne vrše sječe, ne lome grane drveća, ne kreću se vozilima mimo saobraćajnica, ne peru automobile na šumskim vodotocima i sl.

Sačuvajmo ovaj ugodni ambijent za sebe i pokoljenja koja dolaze.