Delegacija Opštine Sjenica u posjeti Kantonu Sarajevo

ministar sajamMinistar privrede Kantona Sarajevo Dr Rusmir Sendić primio je delegaciju Opštine Sjenica u cilju privredne saradnje i zajedničkog apliciranja u okviru IPA prekograničnog programa BiH – Srbija sa projektom “Zajednička prekogranična saradnja u oblasti ruralnog turizma na planinama Peštar i Bjelašnica - Regija za mir”.

Kroz zajednički projekat prekogranične saradnje, gdje su KJP ZOI '84 i Opština Sjenica aplikanti, a Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Općina Trnovo, SERDA, Ustanova za sport i rekreaciju Sjenica i Turistička organizacija Sjenice partneri, pored razmjene sportista i iskustava u toj oblasti kao osnovnog cilja, planira se izgradnja ski-staza i promocija novih turističkih proizvoda u Kantonu Sarajevo i Opštini Sjenica.

Finansijska sredstva za realizaciju takvog projekta, pored učešća lokalnih uprava, očekuju se i od Evropske unije.

Dogovoren je nastavak razgovora i uzvratna posjeta predstavnika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Opštini Sjenica.