Preliminarni prijedlog podnosioca prijave koji nisu ostvarili pravo na poticajna sredstva po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za Program: „Poticaj za unapređenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije