POZIV za dostavu ponuda za pružanje usluga nadzora nad realizacijom projekata

Na osnovu člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA NADZORA NAD REALIZACIJOM PROJEKATA

LOT 1 – Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP »Igmansko« i ŠGP »Trnovsko«;

LOT 2 – Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo;

LOT 3 – Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ »Zujevina«, ŠGP »Igmansko« na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama.

DokumentVeličina
PDF icon Poziv za dostavu ponuda196.99 KB