ODLUKA i lista lovačkih udruženja koja ispunjavaju i koja ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo