Obavještenje za voćare

Zimsko tretiranje voća obavlja se nakon završene rezidbe i glavna je preventivna mjera zaštite u trajnim zasadima, kojim suzbijamo čitav niz bolesti i štetnika. Zimskim tretiranjem voćaka suzbijaju se mnogobrojne prezimjele forme štetnika kao što su: lisne, štitaste i krvave uši, crveni pauk, razni savijači, kruškina buha, jabučni cvjetojed, šljivin moljac, a istovremeno se smanjuje pojava šupljikavost i kovrdžavost lista, bakterijski rak kao i rogač šljive.

Tretiranje se izvodi u vrijeme mirovanja odnosno pred kretanje vegetacije, čim vremenske prilike dozvole. Koštičavo voće, malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom. Tretiranje je najbolje obaviti kada su stabla voćaka suha i spoljna temperatura iznad 5-70 C, da bi se izbjeglo izmrzavanje. Potrebno je da se voćke dobro oprskaju sa svih strana, jer uzročnici bolesti prezimljuju kako na kori, tako i u rašljama grana i u pukotinama kore.

Za tretiranje se koriste preparati na bazi bakra i mineralna ulja. Navodimo neke od preparata na bazi bakra koji se mogu nabaviti u poljoprivrednim apotekama: Cuprablau-Z, Champion, Nordox 75 WG, Neoram WG, a od preparata na bazi mineralnih ulja preporučujemo bijelo ulje. Najbolje je koristiti gotove fabričke kombinacije bakra i mineralnog ulja kao što je modro ili crveno ulje.

Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.