Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava po Javnim pozivima za program “Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata” i za program "Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti"

Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava po Odlukama o izboru korisnika sredstava po Javnim pozivima za podnošenje prijava za program “Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata” , broj: 02-04- 43312-20/23 od 12.10.2023. godine i za program "Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti" broj : 02-04- 43312-21/23 od 12.10.2023. godine.

Obavještavaju se korisnici poticajnih sredstava koji su u predviđenom roku dostavili dopunu dokumentacije iz Poglavlja VI Odluka o izboru korisnika sredstava po Javnim pozivima za podnošenje prijava za program “Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata” , broj: 02-04- 43312-20/23 od 12.10.2023. godine i  za program "Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti" broj : 02-04- 43312-21/23 od 12.10.2023. godine da će se potpisivanje Ugovora obaviti u Centar Skenderija - Dom mladih, ulica Terezija bb, dana 28.12.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati.

Prilikom potpisivanja ovog Ugovora korisnici poticajnih sredstava trebaju na raspologanju imati pečat poslovnog subjekta kao i ličnu kartu na uvid.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća po unaprijed navedenom, budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona: 033/258-123.