OBAVJEŠTENJE po Javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta za 2015. godinu

Dana 11.12.2015. godine, na Oglasnu ploču Kantona Sarajevo, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, postavljena je Odluka kojom Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje LISTU OBRTNIKA - ZANATLIJA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE za dobijanje podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta na području Kantona Sarajevo, iz sredstava tekućih transfera Budžeta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2015. godinu. Na objavljenu listu obrtnika – zanatlija može se izjaviti prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Odluke na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.