OBAVJEŠTENJE o produženju roka za online prijavu na Poziv za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai