Obavještenje o objavi javnih poziva iz Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021.

Na osnovu člana 4. stav (2) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 27/21 dana 08.07.2021. godine objavilo Obavještenja o javnim pozivima za sljedeće programe:
1. Javni poziv za izbor banke/banaka - partnera za plasman kreditne linije uz subvencioniranje troškova kamate za kredite odobrene subjektima male privrede koji posluju u Kantonu Sarajevo.
2. Javni poziv za Program: “Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva u svrhu zapošljavanja”.
3. Javni poziv za Program: „Poticaj za unaprjeđenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije”.
4. Javni poziv za Program: “Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje”.
5. Javni poziv za Program: „Poticaj projektima promocije obrtništva”.

Ovim putem Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obavještava poslovne banke i subjekte male privrede koji po odnosnim javnim pozivima ostvaruju pravo učešća i podošenje prijava na iste da od dana objave ovih Obavještenja teče rok od 30 dana za dostavljanje prijava po odnosnim javnim pozivima.