Obavještenje o krajnjem roku za podnošenje prijava