Obavjest za vlasnike plantažnih zasada jabuka i krušaka