Obavjest za ratare

Poljoprivrednicima preporučujemo da pregledaju usjeve na moguće prisustvo pepelnice (Erysiphe graminis) na pšenici, kao i moguće prisustvo sive pjegavosti (Rynchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Helminthosporium teres) na ozimom ječmu, te hrđe (Puccinia) na pšenici i triticalu.
Za suzbijanje navedenih bolesti na strnim žitaricama mogu se koristiti neki od sljedećih preparata: Amistar 250 EC, Artea plus, Folicur EW 250, Falcon EC 460, Prosaro 250 EC, Cherokee i sl.
Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.