Obavjest za ratare

Obavještavamo ratare, da pregledaju usjeve ozime pšenice na moguće prisustvo hrđe (Puccinia spp.), pjegavost lista (Septoria tritici) i pepelnica (Erysiphe graminis). Razlog je jednostavan, vremenske prilike tokom marta mjeseca kojeg karakteriše iznad prosječno toplo razdoblje, sa mnogo manje oborina u odnosu na prosjek, a tokom aprila mjeseca imamo period sa povremenim oborinama i period sa dosta oborina uz dugo zadržavanje vlage na biljci, uz temperature koje pogoduju jačem razvoju biljnih bolesti. Neprovođenjem zaštite u slučaju njihove pojave, doći će do sušenja i propadanja lisne mase što konačno dovodi do značajnijeg smanjenja prinosa.

Ukoliko je u usjevu pšenice prisutna bolest, potrebno je primjeniti neki od sljedećih fungicida: Folicur 250 EW, Duett Ultra, Falcon EC 460, Controlan, Amistar 250 SC, Artea 330 EC, Respect 250 SC, Prosaro 250 EC i dr. Zaštitno prskanje obaviti kada vremenske prilike budu stabilne.

Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.