Obavjest za proizvođače jabuke i kruške

Nakon prestanka oborina vlasnicima plantažnih nasada jabuke i kruške savjetujemo da izvrše zaštitu protiv uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina). Preporučujemo kombinaciju sistemičnog i kontaktnog fungicida. Od sistemičnih fungicida preporučujemo: Indar 5 EW, Score 250 EC, Argo EC, Difenzone i dr, a od kontaktnih preporučujemo: Chorus 75 WG, Kastor, Mankozeb, Delan 700 WG, Dithane M-45, Delan Pro, Merpan 80 WP ili neke druge preparate koje možete kupitia u kućama koje se bave prometom fitofarmaceutskim sredstvima.
U nasadima u kojima je već prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo primjenu nekih od sistemiičnih fungicida na bazi fenbukonazola (Indar 5 EW), difenkonazola (Score 250 EC, Difkor), pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).
Na malim površinama preporučujemo mehaničko uklanjanje zaraženih vrhova, a na većim površinama preporučujemo upotrebu fungicida.
Tretiranja sa fungicidima nastaviti u skladu sa vremenskim prilikama u razmacima 7-15 dana.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.