Obavjest za proizvođače jabuke i kruške

Nakon relativno visokih temperatura za ovaj period godine, došlo je do pada istih, a zabilježene su i oborine u protekla tri dana. Preporučujemo vlasnicima plantažnih zasada kruške da obavezno pregledaju vršno lišće, zbog mogućeg prisustva jaja i larvi obične kruškine buhe (Psylla pyri).

Ona se vrlo brzo razmnožava i smatra se jednim od najvažnijih štetnika kruške. Vrlo je bitno napomenuti da postaje vrlo brzo otporna na djelovanje pojedinih insekticida, zbog toga potrebno je obratiti pažnju koji su stadiji prisutni u voćnjaku i koristiti insekticide iz različitih skupina.Sisanjem sokova dolazi do zastoja u razvoju i sušenja napadnutih organa, a lučenjem medne rose pojavljuje se gljiva čađavica.

U fazi jaja i početku pojave larvi preporučujemo akaricid Envidor ili biotehnički preparat Nomolt. Ako se pregledom utvrdi prisustvo starijih stadija larvi kruškine buhe, onda preporučujemo insekticide kao što su: Aktara 25 WG ili Vertimec 018 EC, Zoom 11 SC i sl.

Vlasnici plantaža jabuke trebaju pegledati svoje zasade, na moguće prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Ukoliko je uočena prisutnost crvenog pauka preporučujemo sljedeće akaricide: Acaristin 600, Vertimec 018 EC, Abastate, Envidor SC 240, Masai i sl. Dati prednost preparatima koji su najmanje puta korišteni.