Obavjest za proizvođače jabuke

Meteorolozi su najavili mogućnost oborina-kiše, pa voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina izvrše zaštitu plantažnih zasada jabuka, protiv uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).
Za tretiranje predlažemo neki od sljedećih fungicida na bazi mankozeba kao što su: Pinnozeb M-45, Star 80 WP, Indofil 80 WD, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Manfil 75 WG, Mankozeb i sl.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.
Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.