Obavjest vlasnicima plantažnih zasada jabuke i kruške

U zasadima jabuke i kruške potrebno je provesti zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške (Venturia). Zaštita se može izvršiti jednim od sljedećih preparata: Score 250 EC, Indar 5 EW, Argo EC, Difenzone, Difcor, a zbog duzeg preventivnog djelovanja dodati jedan od kontaktnih preparata kao što su: Delan Pro, Dithane M-45, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Star 80, Mankozeb i dr. Broj i razmak tretiranja, kao i izbor fungicida protiv krastavosti jabuke i kruške zavisi o količini i rasporedu oborina u narednom periodu.
Zbog izrazito toplog i sparnog vremena u proteklih 7 dana zabilježeni su povoljni uslovi za razvoj pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), tretiranja se mogu provesti sa nekim od sljedećih preparata: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG.
Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonela) mogu se koristiti neki od sljedećei preparata: Calypso SC 480, Runner 240 SC, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC.
U većini zasada primjećeno je prisustvo lisnih uši pa predlažemo primjenu nekih od sljedećih preparata: Teppeki 500 WG, Movento, Primor 50 WG, Calypso SC 480, Confidor sl 200, Actara 25 WG i dr.
U drugoj polovini maja započinje pojava pokretnih stadija prve generacije kalifornijske štitaste uši (Quadaspidiotus). U zasadima gdje je prisutna zaraza mogu se primijeniti sljedeći insekticidi: Perfekthion, Calinogor ili Movento.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.