Obavjest vlasnicima plantažnih zasada jabuke i kruške

Zbog izrazito toplog i sparnog vremena u proteklih 7 dana zabilježeni su povoljni uslovi za razvoj pepelnice jabuke (Podosphaera). Zbog manje količine oborina i relativno svježih noći procjenjujemo da je manja opasnost za razvoj gljivičnih bolesti kao i karantenske bakterijske paleži (Erwinia amylovora). Broj i razmak tretiranja, kao i izbor fungicida protiv krastavosti jabuke i kruške (Venturia) zavisi o količini i rasporedu oborina u narednom periodu.
Nakon cvjetanja jabuke i kruške za zaštitu protiv uzročnika krastavosti i pepelnice mogu se koristiti neki od sljedećih fungicida: Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Chorus 75 WG, Stroby DF, Zato 50 WG, Pyrus SC 400, Score 250 EC, Indar EW i sl.
Zbog vrlo toplog vremenskog razdoblja na netretiranim stablima kruške došlo je do razvoja ličinki iz odloženih jaja prezimljujuće populacije kruškine buhe (Psylla pyri L). Suzbijanje kruškine buhe je obavezno nakon cvjetanja kruške sa nekim od sljedećih preparata: Actara WG, Vertimec EC, Kraft 18 EC, Movento SC i dr.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.