Obavjest vlasnicima plantažnih nasada jabučastog voća

Narednih dana očekujemo znatan porast temperatura i do 30º C, a nakon kišnog vremenskog perioda, bilježimo vrlo povoljne uslove za razvoj bolesti jabuke i kruške. Zato vlasnicma plantažnih nasada jabuke preporučujemo redovan pregled zdravstvenog stanja voćaka, kao i provođenje mjere zaštite, sa razmacima tretiranja protiv uzročnika: krastavosti jabuke (Venturia), pepelnice (Podosphaera)i karentenske bakterijske paleži (Erwinia).

Za krastavost kod jabuke preporučujemo neke od sljedećih preparata: Chorus 75 WG, Zato 50 WG, Score 250 EC, Indar EW i dr.

U plantažnim nasadima kruške preporučujeno neke od sljedećih fungicida: Merpan WDG, Dithane M-45, Stroby DF, Switch WG.

Od preparata za suzbijanje pepelnice preporučujemo Topas u koncentraciji (0,025 % ili 0,25 lit/ha), ili Clarinet SC u koncentraciji 0,07-0,1% ili 1-1,5 l/ha.

Dati prednost preparatima koji su najmanje puta korišteni. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.