Obavjest proizvođačima strnih žita

Kada se vremenske prilike stabilizuju potrebno je planirati prvu ovogodišnju prihranu sa kanom u količini 100-150 kg/ha, posebno u usjevima koji su slabije kondicije.

Zbog vremenskih prilika tokom februara, visoke temperature i česte oborine samim tim i veća zasićenost zemljišta vlagom, nije obavljeno zimsko suzbijanje korova. Krajem busanja potrebno je suzbijati dominantne korove u ozimoj pšenici kao što je pahovka kao i zimske korove koji rastu iz sjemena. Pored pahovke od dominantnih korova izdvajamo: mišjakinju, divlji mak, poljsku ljubičicu, različak, mrtvu koprivu i dr. Zavisno od snadbjevenosti poljoprivrednih apoteka, preporučujemo neke od sljedećih herbicida: Herbaflex, Protugan, Stomp 330 E,Tornado Forte, Legato Plus, a njima dodati neki od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova, kao što je Lorgan 20 WG. U ozimim usjevima pšenice gdje je manja zakorovljenost sa pahovkom može se koristiti samo Secator OD. Isti preparat jako dobro suzbija priljepaču (Galium).

Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.