Obavjest proizvođačima šljive i trešnje

Početkom cvjetanja koštićavog voća potrebno je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilia laxa), uzročnika paleži i sušenja cvjeta i rodnih grančica. Najosjetljivije voćne vrste, a koje su zastupljene na području Kantona Sarajevo su šljiva i trešnja. Pored provođenja hemijskih mjera zaštite, potrebno je mehanički odstraniti zaražene mladice.
Za hemijsku zaštitu protiv uzročnika monilije u zasadima šljive i trešnje mogu se koristiti neki od sljedećih preparata: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Indar 5 EW, Chorus 50. Kod šljive mogu se još koristiti i Signum, Difcor, Topsin M 500 SC, Systane 20 EW, a kod trešnje Luna expirience.
Početkom cvjetanja u zasadima šljive mogu se postaviti bijele ljepljive ploče za praćenje šljivine osice (Hoplocampa minuta Christ. i Hoplocampa flava L. ) , odnosno crna i žuta šljivina osica. Suzbijanje se provodi primjenom insekticida u vrijreme izlaska gusjenica iz jaja, a to je najčešće u fazi završetka pune cvatnje, i početak odvajanja latica. Što je tretiranje bliže cvjetanju, preporučujemo insekticide manje opasne za pčele kao što su: fosalon, endosulfan, triclorfon i sl.U vrijeme opadanja latica mogu se koristiti insekticidi kao što su: diazinin, dimetoat, tiakloprid i sl. Zaštitno prskanje provoditi iznutra prema vani, radi veće učinkovitosti.
Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.