Obavjest proizvođačima šljive

Obavještavamo proizvođače šljive da trebaju izvršiti zaštitno prskanje protiv uzročnika crvljivosti plodova (Grapholita funebrana)-šljivin savijač, jer je zabilježen kritičan let leptira, a što je registrirano na ASISS-i uređaju na lokalitetu Sovrle, Općina Ilijaš, kao i na elektronskoj feromonskoj lovci na lokalitetu Hrasničko polje, Općina Ilidža. Prva generacija se uspješno suzbija insekticidima poput: Afinex, Grom, Karate Zeon, Proteus, dok se druga generacija uspješno suzbija sa insekticidima kao što su Calipso i Decis. Djelotvorno je i suzbijanje u momentu napada gusjenica, tada koristimo hemijske preparate na bazi fosalona, klorpirifosmetila, piretroide ili neke druge regulatore razvoja kukaca. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.