Obavjest proizvođačima malina i kupina

Ekonomski najvažnije gljivične bolesti kod maline i kupine koje se pojavljuju na izdancima, lišću i plodovima su Didymella applanata, Septocyta ruborum, Kuehneola uredinis i Botrytis cinerea. Ovi patogeni posebno kod kupine uzrokuju simptome prijevremenog sušenja izdanaka. Smatramo da od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova treba obavitii 3-5 usmjerenih zaštita fungicidima, i ponavljaju se nakon svakih 40-60 mm kiše.

Do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja protiv dominantnih gljivičnih bolesti. Za integralnu proizvodnju malina mogu se primjeniti: Nordox 75 WG, Score 250 EC, Folicur 250 EW i dr. U konvencionalnoj proizvodnji kupina protiv uzročnika paleži, sušenja i odumiranja izdanaka preporučujemo površinske organske aktivne supstance na bazi mankozeba, kao što su Ridomil Gold, MZ Pepite u kombinaciji sa metksilom-M.

Tokom i nakon cvjetanja, kao i u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina, mogu se primjeniti neki od sljedećih preparata: Switch WG- karenca 10 dana, u malini Pyrus SC- karenca- 3 dana, Teldor 500 SC- karenca 7 dana. Broj tretiranja se određuje na osnovu ukupne količine i rasporeda oborina. Nakon završetka berbe kupine, preporučuje se rezidba i odstranjivanje oboljelih izdanaka i obavi tretman sa nekim od bakarnh fungicida. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način.