Obavjest proizvođačima luka

Preporučujemo proizvođačima luka i dalje da provode zaštitu protiv plamenjače luka (Peronospora destructor), zbog oborina koje su pale, i samim tim stvorile povoljne uslove za razvoj infekcije. Pored plamenjače mogu se pojaviti i sljedeće bolesti: hrđa luka (Puccinia allii), bjela trulež (Sclerotinia cepivorum) i siva plijesan luka (Botrytis sp.).
Za suzbijanje plamenjače mogu se primijeniti neki od sljedećih fungicida: Aliette Flash, Infinito, Ridomil Gold MZ Pepite, Shirlan 500 SC, Quadris, Acrobat MZ i sl.
Za suzbijanje hrđe luka: Score 250 EC; Za suzbijanje bijele truleži luka: Teldor SC 250; Za suzbijanje bijele plijesni: Signium, Switch 62,5 WG i sl.
Uz fungicide obavezno dodati okvašivač zbog poboljšanja učinka sredstva. U rokovima gdje je blizu vađenje glavica luka birati fungicide sa kraćom karencom. Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.