Obavjest proizvođačima luka

Od početka mjeseca juna bilježimo vrlo različite količine oborina uz prosječnu temperaturu 22°C, što odgovara optimalnim uslovima za razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor). Posebno upozorenje se odnosi na na tržne proizvođače luka direktno iz sjemena takozvani-proljetni luk, koji usjeve navodnjavaju orošavanjem to jest kišenjem.

Moguće je u narednih par dana u program zaštite luka uvrstiti neke od sljedećih bakarnih fungicida: Champion, Kocide, Champ tekući, Modra galica, Bordovska čorba ili Neoram. Napominjemo da je u integralnoj proizvodnji povrća dopušteno jedno zaštitno prskanje u toku sezone, sa bakarnim fungicidima. U kritičnim godinama plamenjaču luka je potrebno redovno suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana, sa utroškom zaštitnog sredstva u najmanje 400 litara vode /ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljašanje kvašenja i prijanjanja.

Kada temperature budu veće od 30°C treba pratiti populaciju poljskog tripsa (Trips tabaci) u usjevima luka. Preporučujemo od zaštitnih sredstava Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha uz maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način.