Obavjest proizvođačima krompira

Najznačajnije bolesti krompira su: plamenjača (Phytophtora infestans) i crna pjegavost (Alternaria solani). Pojavi bolesti pogoduju toplo i vlažno vrijeme uz relativnu vlagu zraka iznad 90%. Do zatvaranja redova za preventivno tretiranje mogu se koristiti neki od sljedećih preparata: Polyram DF, Antracol WG 70, Electis WG, a ukoliko dođe do pojave simptoma bolesti mogu se primijeniti neki od sljedećih preparata: Acrobat MZ WG, Antracol combi WP 76. Dosad navedeni preparati suzbijaju i plamenjaču i crnu pjegavost.
Za plamenjaču mogu se koristiti i drugi preparati kao što su: PergadoMZ, Ridomil gold MZ pepite, Equation pro, Melodi duo WP 66,8, Revus, Galben, Infinito, Proxanil 450 SC i sl.
Najvažniji štetnik krompira je krompirova zlatica (Leptinitarsa decemlineata). Za njeno suzbijanje mogu se primijeniti neki od sljedećih preparata: Proteus 110 OD, Coragen 20 SC,Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Match 050 EC, Actara 25 WG, Alverde i sl.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.