Obavjest proizvođačima krompira

U narednih par dana očekujemo temperature u rasponu između +26 i +31º C, te će biti vrlo sparno i vruće. Većina sorata krompira u stadiju su intenzivnog porasta zametnutih gomolja. Naglašavamo da je potrebno sačuvati cimu zdravstveno ispravnu od uzročnika biljnih bolesti (Phytophthora,Alternaria), naročito kod srednje kasnih sorata, kao što je Agrija čija se krtola namjerava skladištiti. Pri izboru preparata voditi računa i birati one sa najkraćom propisanom karencom. Kod plamenjače (Phytophthora) koristiti preparate koji sprječavaju širenje bolesti sa oboljele cime na gomolje.

Predlažemo neke od sljedećih preparata: Shakal SC, Shirlan SC ili Ranman Top SC, uz dodatak nekih preparata koji služe za suzbijanje koncentrične pjegavosti kao što je Signum DF.

Prednost dati preparatima koji su manje puta korišteni za tretiranje.

Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.