Lista poslovnih subjekata koji ispunjavaju uvjete i Lista poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uvjete u postupku dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine, Općina Trnovo